Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar de opmaak en de uitvoering van het strategisch plan "preventieve kinderzorg" van Kind en Gezin
    volledige fiche, verslag