Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • Boek van het Rekenhof 2000, 12e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
    volledige fiche, verslag
  • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar de opmaak en de uitvoering van het strategisch plan "preventieve kinderzorg" van Kind en Gezin
    volledige fiche, verslag
  • Auditrapport van het Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer 'Verdieping Westerschelde'
    volledige fiche, verslag