Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof.

  • Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen
    volledige fiche, verslag
  • Audit van de informatisering in het VFSIPH, Rapport voorgelegd aan het Vlaams Parlement
    volledige fiche, verslag