Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Welzijn, Volksgezondheid en Gezin'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Beheer van de gezondheidsgegevens door Sciensano
  volledige fiche
 • Beleid voor de preventie en bestrijding van verslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Contactopsporing in Vlaanderen tijdens de COVID-19-pandemie - Beheer en opvolging door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
  volledige fiche
 • CE-markering - Controle door de Belgische autoriteiten: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel
  volledige fiche
 • Fedris - preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen
  volledige fiche
 • Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  volledige fiche
 • De promotie van gezondheid op school: beheer en financiering door de ONE
  volledige fiche
 • Tenlasteneming van hulpbehoevende bejaarden in het Waalse Gewest – Huidige toestand en uitdagingen voor de toekomst
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van het regionaal psychiatrisch centrum « Les Marronniers »
  volledige fiche
 • Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten - leerlingenbegeleiding in het beroepssecundair onderwijs
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Fonds voor de Medische Ongevallen – Organisatie en werking
  volledige fiche
 • CE-markering-Controle door de Belgische autoriteiten
  volledige fiche
 • Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
  volledige fiche
 • Crisisjeugdhulp – Analyse van niet-beantwoorde hulpvragen
  volledige fiche
 • Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - omkadering door het FAVV
  volledige fiche
 • Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen : vaststelling en verdeling
  volledige fiche
 • Tweede federaal plan armoedebestrijding
  volledige fiche
 • Terugbetaling van tandzorg - Voor een performanter overheidsbeheer
  volledige fiche
 • Jongerenopvang in het kader van de jeugdzorg
  volledige fiche
 • Vlaams preventief gezondheidsbeleid – evaluatie van het uitvoeringslandschap
  volledige fiche
 • Fonds voor de Beroepsziekten: vergoedingstermijnen - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Waals Gewest – Twee steunregelingen voor de sociale economie
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Terugbetaling van geneesmiddelen - Performantie van het overheidsbeheer
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2008 tot en met 2010
  volledige fiche
 • Audit van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
  volledige fiche
 • Gebruikersbijdragen in de welzijnssector
  volledige fiche
 • Fonds voor de Beroepsziekten - Vergoedingstermijnen
  volledige fiche
 • Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding
  volledige fiche
 • De subsidiëring van de centra voor gezinsplanning en -overleg
  volledige fiche
 • Centra voor geestelijke gezondheidszorg: doelgroepenbeleid, financiering en toezicht
  volledige fiche
 • Toezichthouder voor de Sociale Huisvesting
  volledige fiche
 • Cel Gelijke Kansen in Vlaanderen - Een onderzoek van de subsidiestromen
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
  volledige fiche
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2005, 2006 en 2007
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap
  volledige fiche
 • Het federale grootstedenbeleid. Onderzoek van de stads- en huisvestingscontracten 2005-2007
  volledige fiche
 • Subsidiëring van de thuiszorg
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • Subsidiëring van maatschappelijk opbouwwerk
  volledige fiche
 • Subsidiëring van het algemeen welzijnswerk
  volledige fiche
 • De financiering van de infrastructuur van de ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen
  volledige fiche
 • Afstemming van het zorgaanbod op de Vlaamse beleidsdoelstellingen
  volledige fiche
 • Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • De opvang en de huisvesting van gehandicapten in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar de opmaak en de uitvoering van het strategisch plan "preventieve kinderzorg" van Kind en Gezin
  volledige fiche
 • Audit van de informatisering in het VFSIPH, Rapport voorgelegd aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche