Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Onderwijs en vorming'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Reaffectatie van leerkrachten met verlies van opdracht binnen de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Werkplekleren in het voltijds beroeps- en technisch secundair onderwijs
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
  volledige fiche
 • Deeltijds kunstonderwijs. Afstemming en toegankelijkheid van het aanbod
  volledige fiche
 • Studievoortgang in het hoger onderwijs
  volledige fiche
 • De promotie van gezondheid op school: beheer en financiering door de ONE
  volledige fiche
 • De interne controle bij het secundair deeltijds kunstonderwijs in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten - leerlingenbegeleiding in het beroepssecundair onderwijs
  volledige fiche
 • Het beheer van de studietoelagen
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Odysseusprogramma: aantrekken van excellente onderzoekers uit het buitenland
  volledige fiche
 • De betaling van het onderwijzend personeel van de hogescholen in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De tewerkstelling van werkzoekenden door de Forem
  volledige fiche
 • Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Schoolbesturen in het leerplichtonderwijs
  volledige fiche
 • Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs
  volledige fiche
 • Integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs
  volledige fiche
 • Financiering, door de Franse Gemeenschap, van de werkingskosten van inrichtingen van het leerplichtonderwijs
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs
  volledige fiche
 • Werkingsbudgetten voor het gewoon basis- en secundair onderwijs
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  volledige fiche
 • Het prioritaire programma voor werken aan schoolgebouwen
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Vervolgonderzoek
  volledige fiche
 • Volwassenenonderwijs: personeelfinanciering
  volledige fiche
 • Internationale mobiliteit in het kader van Erasmus
  volledige fiche
 • Beheer van het fonds voor de schoolgebouwen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Toezicht op de kwaliteit van het onderwijs door de inspectie
  volledige fiche
 • Kosteloosheid en kostenbeheersing in het basisonderwijs
  volledige fiche
 • Pedagogische en administratieve ondersteuning van basisscholen en secundaire scholen
  volledige fiche
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Agentschap voor Onderwijsdiensten
  volledige fiche
 • Omkadering in het gewoon voltijds secundair onderwijs
  volledige fiche
 • Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Gelijke onderwijskansen in het gewoon basis- en secundair onderwijs
  volledige fiche
 • Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen
  volledige fiche
 • Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen in het onderwijs
  volledige fiche
 • De Europese actieprogramma’s Leonardo da Vinci, Socrates en Jeugd
  volledige fiche
 • Financiering en subsidiëring van centra voor leerlingenbegeleiding
  volledige fiche
 • Sectoraal wetenschappelijk onderzoek door Vlaamse hogeronderwijsinstellingen
  volledige fiche
 • Werkingsbudgetten voor het basisonderwijs
  volledige fiche
 • Bezoldiging van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het onderwijs voor sociale promotie
  volledige fiche
 • Toepassing van de hogescholenregelgeving
  volledige fiche
 • Overname van FWO-onderzoekers door Vlaamse universiteiten
  volledige fiche
 • De diensten met afzonderlijk beheer van de directie-generaal verplicht onderwijs. Financiering, organisatie en interne controle
  volledige fiche
 • De uitbetaling van het onderwijzend personeel
  volledige fiche
 • Inschaling van de leden van het academisch personeel aan de Vlaamse universiteiten
  volledige fiche
 • Het Waals plan vorming-inschakeling
  volledige fiche
 • Deeltijds kunstonderwijs
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche