Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Werk en Sociale Economie'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Niet-recurrente bedrijfsresultaatgebonden voordelen – Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen: opvolging van de aanbevelingen in 2022 en 2023
  volledige fiche
 • De Forem en de ondernemingen voor beroepsopleiding
  volledige fiche
 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
  volledige fiche
 • COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel
  volledige fiche
 • Fedris - preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen
  volledige fiche
 • Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt
  volledige fiche
 • Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen
  volledige fiche
 • Individuele beroepsopleiding in de onderneming: effectiviteit van de maatregel
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Beheer van het Waals toerismebeleid door het Commissariaat-generaal voor toerisme
  volledige fiche
 • De tewerkstelling van werkzoekenden door de Forem
  volledige fiche
 • Fonds Sluiting Ondernemingen - Vergoedingsprocedure en financiering
  volledige fiche
 • De “witte kassa”, het geregistreerd kassasysteem voor de horeca
  volledige fiche
 • Impact Horecaplan 2015. Flexi-jobs, gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Au pairs
  volledige fiche
 • Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen
  volledige fiche
 • Bedrijven voor vorming door arbeid, instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces, gewestelijke zendingen voor arbeidsmiddeling : financiering door het Waalse Gewest en door de Forem (de Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en opleiding)
  volledige fiche
 • Investeringspremies voor KMO’s
  volledige fiche
 • Tweede federaal plan armoedebestrijding
  volledige fiche
 • Betaald educatief verlof
  volledige fiche
 • Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Goederenvervoer over de weg - handhaving van de regelgeving
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Knelpuntberoepen
  volledige fiche
 • Waals Gewest – Twee steunregelingen voor de sociale economie
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • De startbaanovereenkomst - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Brugpensioen bij herstructureringen
  volledige fiche
 • Bevordering van de werkgelegenheid in de private non-profitsector - Financiering, impact en beheer van de sociale Maribel
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Organisatie en beheer van de middelen van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen
  volledige fiche
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
  volledige fiche
 • Bevordering van de werkgelegenheid in de openbare non-profitsector - Financiering en beheer van de sociale Maribel
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Begeleide tewerkstelling van kansengroepen
  volledige fiche
 • Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)
  volledige fiche
 • Dienstencheques
  volledige fiche
 • De startbaanovereenkomst. Een instrument in de strijd tegen werkloosheid bij jongeren
  volledige fiche
 • Les aides à la promotion de l’emploi
  volledige fiche
 • Het Waals plan vorming-inschakeling
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche