Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Justitie'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Uitvoering van de penale boetes – Opvolging 2021 en 2023 van de aanbevelingen uit de audit van 2019
  volledige fiche
 • Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten
  volledige fiche
 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
  volledige fiche
 • Veiligheidsverificaties door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) - Regelgeving en organisatie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Uitvoering van de penale boeten – Opvolging van de aanbevelingen van 2014
  volledige fiche
 • Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • HR-audit van het gerechtspersoneel
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Werking van de Kansspelcommissie
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • De elektronische identiteitskaart (eID)
  volledige fiche
 • Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Tenuitvoerlegging van de patrimoniale straffen. Penale boeten en bijzondere verbeurdverklaringen
  volledige fiche
 • Gerechtelijke navordering van de RSZ-bijdragen
  volledige fiche
 • Opvolging van de audit van de financiële hulp van de Staat aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
  volledige fiche
 • Financiële hulp van de Staat aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
  volledige fiche