Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Financiën'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Uitvoering van de penale boetes – Opvolging 2021 en 2023 van de aanbevelingen uit de audit van 2019
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2022
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten
  volledige fiche
 • Niet-recurrente bedrijfsresultaatgebonden voordelen – Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen: opvolging van de aanbevelingen in 2022 en 2023
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2023
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de vijfde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Toekomstverbond - Controleverslag bij de derde financiële voortgangsrapportage
  volledige fiche
 • Certificering van de geconsolideerde algemene rekening van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2021
  volledige fiche
 • CE-markering - Controle door de Belgische autoriteiten: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Controle van kmo’s onderworpen aan de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 en houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2023 en van de tweede aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2022
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel III: begrotingsbeleid van de federale overheid
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Vlaams rekeningenrapport over 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2022
  volledige fiche
 • Betalingen aan belastingparadijzen
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreet en van verordening tot aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Toekomstverbond - Controleverslag bij de tweede financiële voortgangsrapportage
  volledige fiche
 • Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de derde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Relanceplan Vlaamse Veerkracht
  volledige fiche
 • Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen
  volledige fiche
 • COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2022
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2022
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de vennootschapsbelasting
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 en de begrotingen voor het jaar 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2021 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2021 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • 33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2020
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2021
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2021
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • Toekomstverbond - Beoordelingsverslag bij de eerste financiële voortgangsrapportage
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • Onderzoek van de tweede aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2020 en de Vlaamse begroting voor 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en de begrotingen voor het jaar 2021 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2020 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2021 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Opvolgingsaudit aangaande de belastingen en heffingen op de watercaptaties en -lozingen
  volledige fiche
 • De steun van het Waals Gewest aan de biologische landbouw
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2019
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan Sowalfin gedelegeerde opdrachten in 2017 en 2018
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2020
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche
 • Het beheer, door het Waalse Gewest, van de Europese fondsen die ressorteren onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  volledige fiche
 • Agentschap Integratie en Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering
  volledige fiche
 • De overheidsopdrachten van de Waalse vervoersoperator
  volledige fiche
 • CE-markering-Controle door de Belgische autoriteiten
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2020
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en de begrotingen voor het jaar 2020 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2019 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2020 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Uitvoering van de penale boeten – Opvolging van de aanbevelingen van 2014
  volledige fiche
 • Dienst voor Alimentatievorderingen - Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van vorderingen
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2018
  volledige fiche
 • De boeking en betaling van de wedden van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • De financiële deelnemingen van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Het beheer van het schoolvervoer voor leerlingen met zorgnoden in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten
  volledige fiche
 • Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing - Een complexe regeling ter ondersteuning van werkgevers
  volledige fiche
 • Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
  volledige fiche
 • Limburgse reconversiemaatschappij (LRM-groep)
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 en de begrotingen voor het jaar 2019 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2019
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2019 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2018 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2019 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2017
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018
  volledige fiche
 • Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat – inventarisatie en boekhoudkundige registratie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer
  volledige fiche
 • Hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Waarborgen toegekend door het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • 22e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Projets de décrets contenant le deuxième ajustement des budgets pour l’année 2017 et les budgets pour l’année 2018 de la Région wallonne
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2017 en de begrotingen voor het jaar 2018 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018
  volledige fiche
 • Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2017 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2018 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Fietspaden in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden
  volledige fiche
 • Beheer van de catering bij de federale overheid
  volledige fiche
 • Bedrijven voor vorming door arbeid, instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces, gewestelijke zendingen voor arbeidsmiddeling : financiering door het Waalse Gewest en door de Forem (de Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en opleiding)
  volledige fiche
 • Geschillenbeheer bij de thesaurie van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2016
  volledige fiche
 • Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2017 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de vaststelling van de noemer van de autonomiefactor
  volledige fiche
 • Fusies in de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Invoering en financiering van het Gewestelijk Expresnet (GEN)
  volledige fiche
 • Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015
  volledige fiche
 • Deugdelijk bestuur bij PMV
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2017 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Investeringspremies voor KMO’s
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2016 en de begrotingen voor het jaar 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2016 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2017 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Uitvoering besparings- en begrotingsmaatregelen 2015
  volledige fiche
 • Implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het Waalse Gewest – Stand van zaken betreffende het beheer van de kwaliteit van de waterlichamen
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Financiering, door de Franse Gemeenschap, van de werkingskosten van inrichtingen van het leerplichtonderwijs
  volledige fiche
 • Het beheer van de verkeersbelasting in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2016 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2016
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2015
  volledige fiche
 • Inning van successierechten door de FOD Financiën
  volledige fiche
 • Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Organisatie en werking van de fiscale opsporingsdiensten
  volledige fiche
 • Belastingen, bijdragen en heffingen op waterwinning en op het lozen van afvalwater
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2016 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2015 en de begrotingen voor het jaar 2016 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2015 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2016 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Kwaliteitscontroles van de onderhoudswerkzaamheden aan het wegen- en autosnelwegennet van het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Rekeningenboek over 2014
  volledige fiche
 • Verslag over de algemene rekeningen 2014 van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Accijnzen op tabaksproducten
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2014
  volledige fiche
 • Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2014 aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Organisatie van de controleacties in de personenbelasting
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2014
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche
 • Belasting van niet-inwoners natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiëntere belasting
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 en de begrotingen voor het jaar 2015 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Het prioritaire programma voor werken aan schoolgebouwen
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 van het Brusselse Hoofstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Aankoop van verlaten gebouwen en renovatie van onbewoonbare gebouwen: subsidiëring van de gemeenten en OCMW’s
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2014 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2015 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Controleverslag van het Rekenhof 2013 - 25ste boek voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  volledige fiche
 • Waals Gewest – Twee steunregelingen voor de sociale economie
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Rekeningenboek over 2013
  volledige fiche
 • Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen
  volledige fiche
 • Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Vennootschapsbijdrage
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van decreet tot houdende de eerste aanpassing van de begroting van de ontvangsten en van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche
 • Activiteitenverslag van het Rekenhof over 2013 aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • De strategie van administratieve vereenvoudiging in het Waals gewest
  volledige fiche
 • De boekhoudsoftware van het Waals bestuur in het raam van de nieuwe overheidscomptabiliteit
  volledige fiche
 • Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden
  volledige fiche
 • Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2013 en begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2013 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2014 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2013 en van de begrotingen voor het jaar 2014 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2013 en de ontwerpen van initiële begroting 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2013 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2014 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche
 • Controleverslag van het Rekenhof 2012 - 24ste boek voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  volledige fiche
 • Rekeningenboek over 2012
  volledige fiche
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord - Exploitatie van de concessie van 2009 tot 2013
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2008 tot en met 2010
  volledige fiche
 • Audit van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
  volledige fiche
 • Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O)
  volledige fiche
 • 20e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag over de algemene rekeningen 2012 van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2013 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van het Waals Gewest voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Verwerking en beheer van de aangiften personenbelasting
  volledige fiche
 • Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken - Verwerking van de voorafgaande beslissingen en van de permanente regularisaties
  volledige fiche
 • 24e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 24e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Provincie Namen - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Provincie Waals Brabant - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Het onderhoud van de wegen en snelwegen in Wallonië – Planning, financiering en kwaliteitscontrole van de werken
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012 en begrotingsberaadslaging 2012/1
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2012 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnantie houdende de aangepaste begrotingen voor het jaar 2012 en de begrotingen voor het jaar 2013 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Ontwerpen van ordonnantie houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Twee soorten landbouwsteun: investeringssteun en vestigingssteun aan jonge landbouwers
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2011
  volledige fiche
 • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
  volledige fiche
 • Intracommunautaire btw-fraude. Opvolgingsonderzoek in samenwerking met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2012 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Aanpak van belastingplichtigen die geen aangifte indienen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2011
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2011
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van het Waals Gewest voor het jaar 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Diplomatieke en consulaire posten: interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en audit van het personeelsbeheer
  volledige fiche
 • 23e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 23e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 en van de begrotingen voor het jaar 2012 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2011 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2012 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2011 en de ontwerpen van initiële begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2010
  volledige fiche
 • Bevordering van de werkgelegenheid in de private non-profitsector - Financiering, impact en beheer van de sociale Maribel
  volledige fiche
 • Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen
  volledige fiche
 • Personeelsuitgaven van de ministeriële kabinetten en de bestuurlijke gevolgen van hun afslanking
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Evaluatie van de uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof op het vlak van fiscale fraude
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie grote fiscale fraudedossiers. Analyse door het Rekenhof van het verslag van de bevoegde ministers
  volledige fiche
 • Beheer van de fiscale achterstand
  volledige fiche
 • Toetsing van de vierde rapportage over alternatieve financiering en publiek-private samenwerking aan de aanbevelingen van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  volledige fiche
 • Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • 22e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Voorbereiding van de administratieve openbare instellingen, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de staatsbedrijven op de boekhoudkundige verplichtingen van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2009
  volledige fiche
 • Impact van de financiële crisis en de genomen steunmaatregelen op het beheer van de staatsschuld en de evolutie van de staatsfinanciën: follow-up
  volledige fiche
 • Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  volledige fiche
 • 22e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Verslag over begrotingsberaadslaging nr. 2010/02, over de ontwerpen van de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting 2010 en over de ontwerpbegrotingen 2011 van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende de begrotingen 2011 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
  volledige fiche
 • Strategie en voorbeeldfunctie van het Waals Gewest inzake duurzame ontwikkeling - Stand van zaken
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor heet begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2010 en over het ontwerp van initiële begroting 2011 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2008
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2009
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2009
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van het Waals Gewest voor het jaar 2009
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Controle van de rekeningen 2006 en 2007 van de Dienst Opleiding KMO
  volledige fiche
 • Controle van de hulp die werd toegekend door het sociaal fonds van het personeel van de provincie Waals-Brabant
  volledige fiche
 • Controle van de rekeningen 2003 tot 2007 van het Centrum voor Functionele Revalidatie Étoile polaire
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2005, 2006 en 2007
  volledige fiche
 • Bevordering van de werkgelegenheid in de openbare non-profitsector - Financiering en beheer van de sociale Maribel
  volledige fiche
 • Rationeel energiegebruik in gebouwen - Beheer van de door het Energiefonds gefinancierde steun
  volledige fiche
 • Inventarisatie en beveiliging van materiële vaste activa bij de federale overheidsdiensten
  volledige fiche
 • Impact van de financiële crisis en de genomen steunmaatregelen op het beheer van de staatsschuld en de evolutie van de staatsfinanciën
  volledige fiche
 • 21e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de begrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpen van eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerp-begrotingen voor het jaar 2010 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2009 en over het ontwerp van initiële begroting 2010 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 21e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende tweede aanpassing van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2007
  volledige fiche
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord: indienstneming, exploitatie en financiering van de concessie
  volledige fiche
 • Informaticabedrijven van de overheid - Samenwerking van de overheid met de vzw Smals
  volledige fiche
 • Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)
  volledige fiche
 • Dienstencheques
  volledige fiche
 • Inning en controle van de roerende voorheffing
  volledige fiche
 • 20e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 20e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Economische expansiesteun
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2006
  volledige fiche
 • Federale Overheidsdienst Financiën – administratieve en geldelijke toestand van het personeel en uitvoering van het personeelsplan
  volledige fiche
 • Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Berekening van de overheidspensioenen. Betrouwbaarheid van de gegevens
  volledige fiche
 • Onderzoek naar de toekenning van en het toezicht op de besteding van de gereglementeerde en facultatieve subsidies ten laste van de verordenende begroting van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2004 - 2005
  volledige fiche
 • 19e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Fonds voor de Verkeersveiligheid. Financiering en evaluatie van de actieplannen van de politiediensten
  volledige fiche
 • Besluitvorming Oosterweelverbinding
  volledige fiche
 • 19e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Les aides à la promotion de l’emploi
  volledige fiche
 • Tenuitvoerlegging van de patrimoniale straffen. Penale boeten en bijzondere verbeurdverklaringen
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2002 - 2005
  volledige fiche
 • 18e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 163e Boek van opmerkingen, 18e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • Het Brusselse Waterzuiveringsstation Noord: uitvoering en financiering van de concesssieopdracht
  volledige fiche
 • Verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen
  volledige fiche
 • Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Het gebruik van afgeleide producten bij het beheer van de rijksschuld
  volledige fiche
 • Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen
  volledige fiche
 • Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging
  volledige fiche
 • De Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap: een verkenning
  volledige fiche
 • 162e Boek van opmerkingen, 17e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 162e Boek van opmerkingen, 17e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Twee soorten steun aan de landbouwsector: investeringssteun en steun voor de vestiging van jonge landbouwers
  volledige fiche
 • Responsabilisering van de farmaceutische firma’s in de beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorgen
  volledige fiche
 • De financiering van de infrastructuur van de ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen
  volledige fiche
 • De maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging
  volledige fiche
 • De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid : een beheersinstrument voor de Staat
  volledige fiche
 • 161e Boek van opmerkingen, 16e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 161e Boek van opmerkingen, 16e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De diensten met afzonderlijk beheer van de directie-generaal verplicht onderwijs. Financiering, organisatie en interne controle
  volledige fiche
 • 160e Boek van opmerkingen, 15e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 160e Boek van opmerkingen, 15e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Invoering van een economische boekhouding bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Onderzoek van de rekeningen 2000 en 2001 van Gimvindus NV
  volledige fiche
 • De investeringspremies in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Rekeningenboek van het Rekenhof over 2001
  volledige fiche
 • Het Brusselse waterzuiveringsstation Noord. Gunning en financiering van de concessieopdracht
  volledige fiche
 • 159e Boek van opmerkingen, 14e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 159e Boek van opmerkingen, 14e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • De sanering van uit gebruik genomen sites van economische activiteit
  volledige fiche
 • Risicofinanciering door middel van verzekeringen
  volledige fiche
 • 158e Boek van opmerkingen, 13e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 158e Boek van opmerkingen, 13e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Boek van het Rekenhof 2001, 13e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • De inning van het kijk- en luistergeld in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De goede besteding van rijksgelden door de NMBS
  volledige fiche
 • Lineaire obligaties : instrumenten voor het beheer van de rijksschuld
  volledige fiche
 • De opvang en de huisvesting van gehandicapten in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 157e Boek van opmerkingen, 12e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 157 Boek van opmerkingen, 12e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Boek van het Rekenhof 2000, 12e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • Invordering van de niet-fiscale schuldvorderingen en van de penale boeten door de Administratie van de Domeinen
  volledige fiche
 • 156e Boek van opmerkingen, 11e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 156e Boek van opmerkingen, 11e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Boek van het Rekenhof 1999, 11e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 155e Boek van opmerkingen, 10e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Boek van het Rekenhof 1998, 10e boek met opmerkingen en informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
  volledige fiche
 • 155e Boek van opmerkingen, 10e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche