Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Economie'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de vijfde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - beheersing van de bestuurlijke risico’s: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Industrieterreinen in het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • CE-markering - Controle door de Belgische autoriteiten: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de derde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Relanceplan Vlaamse Veerkracht
  volledige fiche
 • Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen
  volledige fiche
 • COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening - Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • De steun van het Waals Gewest aan de biologische landbouw
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat -Beheersing van de bestuurlijke risico’s
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Beheer van het Waals toerismebeleid door het Commissariaat-generaal voor toerisme
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan Sowalfin gedelegeerde opdrachten in 2017 en 2018
  volledige fiche
 • CE-markering-Controle door de Belgische autoriteiten
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Fonds Sluiting Ondernemingen - Vergoedingsprocedure en financiering
  volledige fiche
 • De financiële deelnemingen van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • De “witte kassa”, het geregistreerd kassasysteem voor de horeca
  volledige fiche
 • Impact Horecaplan 2015. Flexi-jobs, gelegenheidswerk en bruto-netto-overuren
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2016
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2015
  volledige fiche
 • Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - omkadering door het FAVV
  volledige fiche
 • Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking
  volledige fiche
 • Investeringspremies voor KMO’s
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2014
  volledige fiche
 • Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2013
  volledige fiche
 • Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2012
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • De startbaanovereenkomst - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2011
  volledige fiche
 • Brugpensioen bij herstructureringen
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Twee soorten landbouwsteun: investeringssteun en vestigingssteun aan jonge landbouwers
  volledige fiche
 • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2010
  volledige fiche
 • Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2009
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2008
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Dienstencheques
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de taken van openbare dienst in 2007
  volledige fiche
 • Economische expansiesteun
  volledige fiche
 • Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken
  volledige fiche
 • Twee soorten steun aan de landbouwsector: investeringssteun en steun voor de vestiging van jonge landbouwers
  volledige fiche
 • De uitvoering van economische compensaties bij de aankoop van specifiek militair materieel
  volledige fiche
 • Voorkoming en bestrijding van schijnzelfstandigheid
  volledige fiche
 • De investeringspremies in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Het Bestuur Economische Inspectie. Bescherming van de consument en van de eerlijke handel
  volledige fiche
 • Functionering van de douanediensten inzake de invoerrechten
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche