Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Sociale Zekerheid'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Stelsel van de jaarlijkse vakantie – Financieel evenwicht en beoordeling van de kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen: opvolging 2023 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Niet-recurrente bedrijfsresultaatgebonden voordelen – Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen: opvolging van de aanbevelingen in 2022 en 2023
  volledige fiche
 • Beleid inzake het voorschrijven en afleveren van antibiotica
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • De uitgaven in het kader van de COVID-19-crisis in de Duitstalige Gemeenschap – Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren en naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
  volledige fiche
 • Langdurig zieken - Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt
  volledige fiche
 • Fedris - preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de federale overheid
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Franse Gemeenschapscommissie en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Steunmaatregelen voor ondernemingen en particulieren in het kader van de COVID-19-crisis - Steunmaatregelen van de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Stelsel van de jaarlijkse vakantie - Financieel evenwicht en beoordeling van de kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel II: Boek 2021 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Financieel evenwicht van het gesolidariseerde pensioenfonds - Duurzaamheid van het pensioensysteem van de vastbenoemde personeelsleden van de lokale besturen en berekening van de responsabiliseringsbijdrage
  volledige fiche
 • Niet-recurrente bedrijfsresultaatsgebonden voordelen - Een instrument om de werknemersprestaties te bevorderen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • Eerste Aanwervingen - Doelgroepvermindering voor RSZ-werkgeversbijdragen
  volledige fiche
 • Aanvullende pensioenen – Doeltreffendheid van het overheidsbeleid inzake sociale en fiscale stimulansen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • Fonds voor de Medische Ongevallen – Organisatie en werking
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • Fonds Sluiting Ondernemingen - Vergoedingsprocedure en financiering
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2018 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2017 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  volledige fiche
 • Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping
  volledige fiche
 • Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen
  volledige fiche
 • Vergoeding voor de administratiekosten van de ziekenfondsen : vaststelling en verdeling
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2016 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Terugbetaling van tandzorg - Voor een performanter overheidsbeheer
  volledige fiche
 • Pensioenen met een buitenlands element
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2015 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Fonds voor de Beroepsziekten: vergoedingstermijnen - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Vennootschapsbijdrage
  volledige fiche
 • Terugbetaling van geneesmiddelen - Performantie van het overheidsbeheer
  volledige fiche
 • Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Audit van het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
  volledige fiche
 • Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid – KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP
  volledige fiche
 • Brugpensioen bij herstructureringen
  volledige fiche
 • Boek 2012 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Fonds voor de Beroepsziekten - Vergoedingstermijnen
  volledige fiche
 • Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen
  volledige fiche
 • Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  volledige fiche
 • Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Informaticabedrijven van de overheid - Samenwerking van de overheid met de vzw Smals
  volledige fiche
 • Private socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen
  volledige fiche
 • Impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen
  volledige fiche
 • Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging
  volledige fiche
 • Responsabilisering van de farmaceutische firma’s in de beheersing van de uitgaven in de gezondheidszorgen
  volledige fiche
 • De maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging
  volledige fiche
 • De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid : een beheersinstrument voor de Staat
  volledige fiche
 • Gerechtelijke navordering van de RSZ-bijdragen
  volledige fiche
 • Toelaatbaarheid tot werkloosheids- en wachtuitkeringen
  volledige fiche