Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Milieu'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen
  volledige fiche
 • E-Waste management - beheer van de afvalstroom van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Hoe Vlaanderen voedselverspilling en voedselverlies bestrijdt
  volledige fiche
 • Opvolgingsaudit aangaande de belastingen en heffingen op de watercaptaties en -lozingen
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Sustainable Development Goals - Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie,opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review)
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Opdrachten van de milieupolitie die in het Waals Gewest worden uitgevoerd door de repressie eenheid tegen vervuiling
  volledige fiche
 • Implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het Waalse Gewest – Stand van zaken betreffende het beheer van de kwaliteit van de waterlichamen
  volledige fiche
 • Ontbossing en compensatie - Uitvoering van de compensatieplicht bij ontbossing en werking van het Bossencompensatiefonds
  volledige fiche
 • Bescherming en herstel van de grondwatervoorraden
  volledige fiche
 • Waterzuiveringsstation Brussel-Noord - Exploitatie van de concessie van 2009 tot 2013
  volledige fiche
 • Gemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten
  volledige fiche
 • Ecologiepremie
  volledige fiche
 • Inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid
  volledige fiche
 • Duurzaam stikstofbeheer in de landbouw
  volledige fiche
 • Strategie en voorbeeldfunctie van het Waals Gewest inzake duurzame ontwikkeling - Stand van zaken
  volledige fiche
 • Economisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij op de financiering van de waterzuivering
  volledige fiche
 • Subsidiëring van de landinrichting
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Federaal klimaatbeleid - Uitvoering van het Kyotoprotocol
  volledige fiche
 • 19e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Patrimoniumbeheer door het Agentschap voor Natuur en Bos
  volledige fiche
 • Subsidiëring door het Vlaams Gewest van de vzw KINT
  volledige fiche
 • Bodembeheer door Defensie
  volledige fiche
 • 18e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • De coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
  volledige fiche
 • Gewestelijke subsidiëring van gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in Europees kader
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het gebruik van convenants in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De sanering van uit gebruik genomen sites van economische activiteit
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de invordering en inning van milieuheffingen
  volledige fiche