Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Openbare Werken '.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Nieuwe gevangenissen via publiek-private samenwerking – Naar een betere beheersing van de DBFM-contracten
  volledige fiche
 • Modernisering en inrichting van de site en de gebouwen van het station van Bergen
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Aanpak van gevaarlijke punten voor een betere verkeersveiligheid
  volledige fiche
 • Steun van het Waals Gewest voor dagelijkse verplaatsingen per fiets
  volledige fiche
 • Beheer van wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - Verslag bij het einde van de werf
  volledige fiche
 • Renovatie station Gent-Sint-Pieters - Vertragingen en budgetoverschrijdingen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie
  volledige fiche
 • Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Invoering en financiering van het Gewestelijk Expresnet (GEN)
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij het agentschap De Scheepvaart
  volledige fiche
 • Baggerwerken in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding
  volledige fiche
 • Kwaliteitscontroles van de onderhoudswerkzaamheden aan het wegen- en autosnelwegennet van het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Beheer van de vastgoedbehoeften van de Staat door de Regie der Gebouwen
  volledige fiche
 • Bouw van de nieuwe NAVO-zetel – tussentijds verslag
  volledige fiche
 • De digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toegang
  volledige fiche
 • Het onderhoud van de wegen en snelwegen in Wallonië – Planning, financiering en kwaliteitscontrole van de werken
  volledige fiche
 • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij het agentschap Waterwegen en Zeekanaal
  volledige fiche
 • Wijzigingen BAM-decreet
  volledige fiche
 • Beheer van het fonds voor de schoolgebouwen van het onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Toetsing van de vierde rapportage over alternatieve financiering en publiek-private samenwerking aan de aanbevelingen van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • Nieuwe gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent. Bouw- en investeringskost
  volledige fiche
 • Advies van het Rekenhof over de vertraging bij grote infrastructuurprojecten
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Huurovereenkomst Argexput
  volledige fiche
 • Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Schadedossiers in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  volledige fiche
 • Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Besluitvorming Oosterweelverbinding
  volledige fiche
 • 19e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Baggerwerken
  volledige fiche
 • Verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen
  volledige fiche
 • Verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken
  volledige fiche
 • Aanleg van het Deurganckdok
  volledige fiche
 • Schadedossiers ten laste van het Vlaams Infrastructuurfonds
  volledige fiche
 • Subsidies voor Infrastructuur in de sectoren Welzijn en Gezondheid
  volledige fiche
 • Auditrapport van het Rekenhof over de financiële stromen van het Vlaams Gewest naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
  volledige fiche
 • De goede besteding van rijksgelden door de NMBS
  volledige fiche
 • Auditrapport van het Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer 'Verdieping Westerschelde'
  volledige fiche
 • Auditrapport van het Rekenhof over het onderzoek naar de beheersovereenkomsten met de Vlaamse openbare instellingen
  volledige fiche