Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Binnenlandse Zaken'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Dienst Vreemdelingenzaken - Behandeling van aanvragen voor gezinshereniging: opvolgingen 2021 en 2023 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - beheersing van de bestuurlijke risico’s: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Humanresourcesbeheer bij Fedasil
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Basisopleiding voor politie-inspecteurs
  volledige fiche
 • Veiligheidsverificaties door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) - Regelgeving en organisatie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat -Beheersing van de bestuurlijke risico’s
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Dienst Vreemdelingenzaken: Behandeling van aanvragen voor gezinshereniging
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Energie-efficiëntie in Vlaamse overheidsgebouwen
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Opvang van asielzoekers
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Werving en selectie bij de federale politie
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • De elektronische identiteitskaart (eID)
  volledige fiche
 • Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep
  volledige fiche
 • Asielaanvragen - Kwaliteit van de informatie die de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil nodig hebben voor de opvolging
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten. Aanvullende bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Spoorwegveiligheid – Bijdrage van het Rekenhof aan het parlementair onderzoek van de voorwaarden van de spoorwegveiligheid
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding
  volledige fiche
 • Fonds voor de Verkeersveiligheid. Financiering en evaluatie van de actieplannen van de politiediensten
  volledige fiche
 • Het federale grootstedenbeleid. Onderzoek van de stads- en huisvestingscontracten 2005-2007
  volledige fiche
 • Impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Het nationaal veiligheidsplan
  volledige fiche
 • Het waarborgen van een minimale dienstverlening inzake basispolitiezorg
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche