Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Energie'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2021
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat - beheersing van de bestuurlijke risico’s: opvolging 2021 en 2022 van de aanbevelingen
  volledige fiche
 • Audit van de Waalse energiecommissie
  volledige fiche
 • APETRA nv van publiek recht met sociaal oogmerk - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2020
  volledige fiche
 • Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen
  volledige fiche
 • Energie-efficiëntie van sociale woningen – de energetische renovatie van het Vlaams sociaal huurpatrimonium
  volledige fiche
 • De steun van het Waals Gewest aan de biologische landbouw
  volledige fiche
 • Instellingen van de nucleaire sector van de Staat -Beheersing van de bestuurlijke risico’s
  volledige fiche
 • Sustainable Development Goals - Agenda 2030 van de Verenigde Naties: implementatie,opvolging en rapportering door de overheden in België (preparedness review)
  volledige fiche
 • Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
  volledige fiche
 • Energiearmoede
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2016
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2015
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2014
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2013
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2012
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2011
  volledige fiche
 • Ecologiepremie
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2010
  volledige fiche
 • Inzet van flexibiliteitsmechanismen in het Vlaamse klimaatbeleid
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2009
  volledige fiche
 • Rationeel energiegebruik in gebouwen - Beheer van de door het Energiefonds gefinancierde steun
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de opdrachten van openbare dienst in 2008
  volledige fiche
 • Federaal klimaatbeleid - Uitvoering van het Kyotoprotocol
  volledige fiche
 • APETRA - Uitvoering van de taken van openbare dienst in 2007
  volledige fiche
 • De coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
  volledige fiche