Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Begroting'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • 180e Boek - deel IV: jaarrekening 2022 van de federale Staat
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2024
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2024 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2024
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2024 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Verslag over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024
  volledige fiche
 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 35e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 28e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 180e Boek – deel III: begrotingsbeleid van de federale overheid
  volledige fiche
 • 180e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2022 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2022
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2023
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de vijfde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Certificering van de geconsolideerde algemene rekening van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 en houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2023 en van de tweede aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2022
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de begrotingen voor 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel IV : Jaarrekening 2021 van de federale Staat
  volledige fiche
 • 27e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel III: begrotingsbeleid van de federale overheid
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 34e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel II: Boek 2022 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • 179e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2021 van het algemeen bestuur, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Vlaams rekeningenrapport over 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2022
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof betreffende de ontwerpen van decreet en van verordening tot aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de derde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Relanceplan Vlaamse Veerkracht
  volledige fiche
 • Accijnzen op energieproducten – Vrijstellingen en terugbetalingen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2022 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel IV : Jaarrekening 2020 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2022
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2022
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 en de begrotingen voor het jaar 2022 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2021 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2022 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2021 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2022 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • 33e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel II: Boek 2021 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • Internecontroleproces voor schuldvorderingsverklaringen ingediend door de leden van commissies die bijdragen tot de werking van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2020
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2021 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2021
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel IV : Jaarrekening 2019 van de federale Staat – Commentaar en tabellen
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2021
  volledige fiche
 • 178e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • De interne controle bij het secundair deeltijds kunstonderwijs in de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel IV: Jaarrekening 2018 van de federale Staat – Tabellen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • Onderzoek van de tweede aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2020 en de Vlaamse begroting voor 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en houdende de begrotingen voor het jaar 2021 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 en de begrotingen voor het jaar 2021 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2020 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2021 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • De steun van het Waals Gewest aan de biologische landbouw
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel III: algemene rekening 2019 van het algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • 25e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 32e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Beheer van het Waals toerismebeleid door het Commissariaat-generaal voor toerisme
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2020 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel II: Boek 2020 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • 177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2019
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan Sowalfin gedelegeerde opdrachten in 2017 en 2018
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2020
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche
 • Het beheer, door het Waalse Gewest, van de Europese fondsen die ressorteren onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid
  volledige fiche
 • Beleid inzake de plaatsing van jongeren in overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
  volledige fiche
 • Agentschap Integratie en Inburgering: efficiëntiewinsten en herstructurering
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en houdende de begrotingen voor het jaar 2020 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2020
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2019 en de begrotingen voor het jaar 2020 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2019 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2020 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 24e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 31e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel III : algemeen bestuur van de federale Staat
  volledige fiche
 • Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 176e Boek – deel II: Boek 2019 over de Sociale Zekerheid
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2018
  volledige fiche
 • De boeking en betaling van de wedden van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst
  volledige fiche
 • Controleopdracht inzake de subsidies toegekend aan de vereniging voor Franstalige voetbalclubs ACFF
  volledige fiche
 • 176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen
  volledige fiche
 • Het beheer van het schoolvervoer voor leerlingen met zorgnoden in het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Beleidsinstrument om te voorzien in de behoefte aan schoolplaatsen binnen het verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Financiering en boeking van de aan de Spaque gedelegeerde opdrachten
  volledige fiche
 • Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
  volledige fiche
 • Naar een prestatiebegroting bij de lokale besturen en de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2019
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 en de begrotingen voor het jaar 2019 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2019
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2019 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2019
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2018 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2019 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 23e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 30e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 175e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2018 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Energie-efficiëntie in Vlaamse overheidsgebouwen
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2017
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2018 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2018
  volledige fiche
 • Investeringen in de waterwegen door het Waals Gewest : programmatie en beheer
  volledige fiche
 • Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 29e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Waarborgen toegekend door het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Impact van de vluchtelingencrisis op de Vlaamse begrotingsuitvoering
  volledige fiche
 • Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • 22e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018
  volledige fiche
 • Projets de décrets contenant le deuxième ajustement des budgets pour l’année 2017 et les budgets pour l’année 2018 de la Région wallonne
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2017 en de begrotingen voor het jaar 2018 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2018 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2018
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2017 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2018 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • 174e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2017 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Fietspaden in Vlaanderen
  volledige fiche
 • Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden
  volledige fiche
 • Organisatie en beheer van de statutaire opdrachten van het Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek
  volledige fiche
 • Bedrijven voor vorming door arbeid, instellingen voor maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces, gewestelijke zendingen voor arbeidsmiddeling : financiering door het Waalse Gewest en door de Forem (de Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en opleiding)
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2016
  volledige fiche
 • Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2017 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2017
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 28e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2017 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Investeringspremies voor KMO’s
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2017
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2016 en de begrotingen voor het jaar 2017 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2017
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2016 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2017 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Uitvoering besparings- en begrotingsmaatregelen 2015
  volledige fiche
 • Implementering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het Waalse Gewest – Stand van zaken betreffende het beheer van de kwaliteit van de waterlichamen
  volledige fiche
 • 173e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2016 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • 21e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2016 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Rekeningenrapport over 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2016
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2015
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2016
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 27e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2016 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2016
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2015 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2016 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2015 en de begrotingen voor het jaar 2016 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2016
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2016 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 172e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2015 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2014
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 26e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpen van decreet houdende de aanpassing van de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2014
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2015 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche
 • Het prioritaire programma voor werken aan schoolgebouwen
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2014 en de begrotingen voor het jaar 2015 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de Vlaamse begroting voor 2015
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnanties houdende aanpassing van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 en van de begrotingen voor het begrotingsjaar 2015 van het Brusselse Hoofstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Aankoop van verlaten gebouwen en renovatie van onbewoonbare gebouwen: subsidiëring van de gemeenten en OCMW’s
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2014 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2015 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Controleverslag van het Rekenhof 2013 - 25ste boek voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  volledige fiche
 • Waals Gewest – Twee steunregelingen voor de sociale economie
  volledige fiche
 • 171e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • De digitalisering van overheidsopdrachten bij het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • De strategie van administratieve vereenvoudiging in het Waals gewest
  volledige fiche
 • Tenuitvoerlegging van de delegatie inzake aanwervingen verleend aan de ambtenaren-generaal van het ministerie van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Meerjarenraming 2014-2019: raming impact van de zesde staatshervorming
  volledige fiche
 • De boekhoudsoftware van het Waals bestuur in het raam van de nieuwe overheidscomptabiliteit
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2013 en begrotingen voor het begrotingsjaar 2014 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2013 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2014 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2013 en van de begrotingen voor het jaar 2014 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2013 en de ontwerpen van initiële begroting 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2013 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2014 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2014
  volledige fiche
 • Controleverslag van het Rekenhof 2012 - 24ste boek voorgelegd aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
  volledige fiche
 • 170e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2008 tot en met 2010
  volledige fiche
 • 20e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2013 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van het Waals Gewest voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting 2013
  volledige fiche
 • 24e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 24e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Provincie Namen - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Provincie Waals Brabant - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Provincie Henegouwen - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Provincie Luxemburg - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • 169e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012 en begrotingsberaadslaging 2012/1
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de tweede aanpassing van de begrotingen 2012 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Provincie Luik - Ontwerp van ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het jaar 2013
  volledige fiche
 • Ontwerpordonnantie houdende de aangepaste begrotingen voor het jaar 2012 en de begrotingen voor het jaar 2013 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
  volledige fiche
 • Ontwerpen van ordonnantie houdende de begrotingen voor het jaar 2013 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2013
  volledige fiche
 • Boek 2012 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende de eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2012 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Ontwerpdecreten houdende aanpassing van de begrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2012
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Onderzoek van de tweede aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2012
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2011
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2011
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van het Waals Gewest voor het jaar 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2012
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • 23e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 23e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 en van de begrotingen voor het jaar 2012 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2011 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2012 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begroting 2011 en de ontwerpen van initiële begroting 2012 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2012
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen in verband met de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Evaluatie van de tenuitvoerlegging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle
  volledige fiche
 • 22e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Impact van de financiële crisis en de genomen steunmaatregelen op het beheer van de staatsschuld en de evolutie van de staatsfinanciën: follow-up
  volledige fiche
 • 22e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Verslag over begrotingsberaadslaging nr. 2010/02, over de ontwerpen van de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting 2010 en over de ontwerpbegrotingen 2011 van het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • 167e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende de begrotingen 2011 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De financiering van de ziekenhuisinfrastructuur
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor heet begrotingsjaar 2011
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2010 en over het ontwerp van initiële begroting 2011 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2010 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2011 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van het Waals Gewest voor het jaar 2009
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begrotingen van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2009
  volledige fiche
 • Voorafbeelding van de resultaten van de uitvoering van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2009
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Brusselse Franstalige Dienst voor Personen met een Handicap – Controle van de rekeningen van de jaren 2005, 2006 en 2007
  volledige fiche
 • Rationeel energiegebruik in gebouwen - Beheer van de door het Energiefonds gefinancierde steun
  volledige fiche
 • Onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2011
  volledige fiche
 • Impact van de financiële crisis en de genomen steunmaatregelen op het beheer van de staatsschuld en de evolutie van de staatsfinanciën
  volledige fiche
 • 21e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en de begrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag over begrotingsberaadslaging nr. 2009/1 alsook over de ontwerpen van eerste aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerp-begrotingen voor het jaar 2010 van het Waals Gewest
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerp van aanpassing van de begroting 2009 en over het ontwerp van initiële begroting 2010 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • 166e Boek van het Rekenhof
  volledige fiche
 • 21e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2009 en over de ontwerpbegrotingen voor het jaar 2010 van de Franse Gemeenschapscommissie
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende tweede aanpassing van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
  volledige fiche
 • Administratief beheer van de steun voor wetenschappelijk onderzoek
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2009
  volledige fiche
 • Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM)
  volledige fiche
 • 20e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • Advies van het Rekenhof over de begrotingsrapportering door de Vlaamse Regering
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2009
  volledige fiche
 • 20e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Economische expansiesteun
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2008
  volledige fiche
 • 19e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 19e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Les aides à la promotion de l’emploi
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij het ontwerp van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2007
  volledige fiche
 • 18e Boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 163e Boek van opmerkingen, 18e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij het ontwerp van aangepaste staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2006
  volledige fiche
 • 162e Boek van opmerkingen, 17e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 162e Boek van opmerkingen, 17e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Commentaar en opmerkingen bij het ontwerp van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2006
  volledige fiche
 • 161e Boek van opmerkingen, 16e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 161e Boek van opmerkingen, 16e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • De diensten met afzonderlijk beheer van de directie-generaal verplicht onderwijs. Financiering, organisatie en interne controle
  volledige fiche
 • De uitbetaling van het onderwijzend personeel
  volledige fiche
 • 160e Boek van opmerkingen, 15e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 160e Boek van opmerkingen, 15e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 159e Boek van opmerkingen, 14e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 159e Boek van opmerkingen, 14e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • De rol van parlementen en rekenkamers inzake begrotingen. Een vergelijkend onderzoek
  volledige fiche
 • De Franstalige Brusselse dienst voor gehandicapten
  volledige fiche
 • 158e Boek van opmerkingen, 13e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 158e Boek van opmerkingen, 13e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • De strategische demarche van het Waals bestuur van de Autosnelwegen en Wegen
  volledige fiche
 • 157e Boek van opmerkingen, 12e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 157 Boek van opmerkingen, 12e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 156e Boek van opmerkingen, 11e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 156e Boek van opmerkingen, 11e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche
 • 155e Boek van opmerkingen, 10e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • 155e Boek van opmerkingen, 10e Boek van opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van de Franse Gemeenschap
  volledige fiche