Themas

Deze pagina toont publicaties die het Rekenhof heeft gerangschikt onder het thema 'Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed'.

Klik op een thema om een andere selectie te maken.

 • Industrieterreinen in het Waalse Gewest
  volledige fiche
 • Voorkomen van schade in overstromingsgevoelige gebieden
  volledige fiche
 • Archeologie in het Waalse Gewest – Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Maatregelen voor de vrijwaring en het behoud van het architecturaal erfgoed in Brussel
  volledige fiche
 • Premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de verfraaiing van gevels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Evaluatie van het beleid inzake daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  volledige fiche
 • Grondaankopen door de sociale huisvestingsmaatschappij nv Vitare – toezicht en kredietverlening
  volledige fiche
 • Het beleid van het Waals Gewest voor een betere woonkwaliteit
  volledige fiche
 • Sociale woningen: beleid en financiering
  volledige fiche
 • Beheer van de vastgoedbehoeften van de Staat door de Regie der Gebouwen
  volledige fiche
 • Aankoop van verlaten gebouwen en renovatie van onbewoonbare gebouwen: subsidiëring van de gemeenten en OCMW’s
  volledige fiche
 • 25e Boek van Opmerkingen van het Rekenhof voorgelegd aan het Waals Parlement
  volledige fiche
 • Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing - Opvolgingsaudit
  volledige fiche
 • Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid – KSZ, HZIV, HVW, FBZ, RIZIV, RKW, RVA, RSZ en RVP
  volledige fiche
 • Subsidiëring van sociale verhuurkantoren en verenigingen voor integratie via de huisvesting
  volledige fiche
 • De rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
  volledige fiche
 • Publiek-private samenwerking bij de Vlaamse overheid
  volledige fiche
 • Het federale grootstedenbeleid. Onderzoek van de stads- en huisvestingscontracten 2005-2007
  volledige fiche
 • Restauratie- en onderhoudspremies voor onroerend erfgoed
  volledige fiche
 • Geweststeun aan erkende huurdiensten en hun samenwerkings- en overlegstructuur
  volledige fiche
 • De sanering van uit gebruik genomen sites van economische activiteit
  volledige fiche
 • Verslag van het Rekenhof over het onderzoek naar subsidies in de Vlaamse Gemeenschap
  volledige fiche