Chronologisch overzicht publicaties Franse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan de Franse Gemeenschap. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Franse kamer van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Ontwerpdecreten houdende de aanpassing van de begrotingen voor het jaar 2022 en houdende de begrotingen voor het jaar 2023 van de Franse Gemeenschap
    volledige fiche, verslag