Chronologisch overzicht publicaties Franse Gemeenschap

Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan de Franse Gemeenschap. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Franse kamer van het Rekenhof.

Klik op een maand om enkel de resultaten van die maand weer te geven.

  • Ontwerpen van decreet houdende de ontvangsten- en de uitgavenbegrotingen van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2018
    volledige fiche, verslag