177e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen

algemene vergadering van 1 juli 2020


Sciensano


2019

De jaarrekening

 

Overzicht rekeningen