176e Boek - deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen

algemene vergadering van 29 mei 2019

Delcredere - Staat

De jaarrekening

 

Overzicht rekeningen