Beheer van de catering bij de federale overheid

algemene vergadering van 19 juli 2017

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de vormen van catering die worden georganiseerd in de federale overheidsdiensten. Het Rekenhof concludeert in dit stadium dat de overheidsdiensten niet kunnen garanderen dat de kosten worden beheerst of dat er voldoende budgettaire transparantie is. Het beveelt de diensten aan overleg te plegen om tot een coherent en zuinig cateringbeleid te komen voor de ambtenaren van de federale Staat.