HR-audit van het gerechtspersoneel

algemene vergadering van 8 april 2015

Het Rekenhof heeft het personeelsbeleid onderzocht bij het gerechtspersoneel, d.i. het personeel van de griffies en parketsecretariaten van de FOD Justitie. Het onderzoek wees uit dat binnen het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de FOD Justitie een aantal voorwaarden voor een doeltreffende interne controle van de HR-component niet is vervuld. Zo zijn de HR-doelstellingen van het managementplan niet gebaseerd op een risicoanalyse van de personeelsprocessen en hebben de hoven en rechtbanken geen toegang tot de centrale geïnformatiseerde persoons- en loopbaangegevens. Verder zijn de personeelskaders door besparingsmaatregelen niet volledig bezet, waardoor ze volgens de gecontroleerde rechtbanken niet volstaan voor de actuele personeelsbehoeften. Tot slot is de interne controle op de vastlegging en de berekening van de lonen niet sluitend. De minister van Justitie sluit zich aan bij de vaststellingen van het Rekenhof en kondigt initiatieven aan om ze te verhelpen.