Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022

algemene vergadering van 26 november 2021

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022.
Krachtens de bepalingen van artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van zijn informatieopdracht inzake zijn commentaar en opmerkingen mede waartoe het onderzoek van de ontwerpen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2022 aanleiding geeft.