Beleidsevaluatiecapaciteit van de federale overheidsdiensten

algemene vergadering van 14 maart 2018

In zijn verslag aan het parlement onderzoekt het Rekenhof of de beleidsevaluatiecapaciteit binnen de federale overheidsdiensten professioneel is uitgebouwd. De audit toonde aan dat de meeste federale overheidsdiensten in meer of mindere mate een evaluatiepraktijk ontwikkeld hebben. Een centrale visie, strategie en organisatorische verankering ontbreekt echter. Het Rekenhof concludeert dat een verdere professionalisering noodzakelijk is. De middelen ontbreken echter voor de uitbouw van een volwaardig monitoring- en evaluatiesysteem en de benutting van beleidsevaluaties wordt beperkt doordat resultaten zelden voor het grote publiek beschikbaar zijn.