Intracommunautaire btw-fraude. Opvolgingsonderzoek in samenwerking met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof

algemene vergadering van 5 september 2012

Het Belgische Rekenhof heeft in 2009 samen met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof de aanpak van de intracommunautaire btw-fraude onderzocht. In dat onderzoek, dat gelijklopend werd uitgevoerd in Nederland, Duitsland en België, stond de vraag centraal of de belastingautoriteiten over voldoende middelen beschikken om deze fraude aan te pakken. In het huidige opvolgingsonderzoek hebben de drie Rekenkamers vastgesteld welke inspanningen door de nationale administraties werden gedaan om tegemoet te komen aan de aanbevelingen die in 2009 werden geformuleerd.