Raming van de fiscale ontvangsten – organisatie en processen

algemene vergadering van 14 november 2017

Het Rekenhof heeft een verslag voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers waarin het het proces van de raming van de fiscale ontvangsten door de FOD Financiën onderzoekt. Om de ontvangstenbegroting te kunnen opmaken, moet de overheid zich immers kunnen baseren op een zo correct mogelijke raming van de fiscale ontvangsten. Naar aanleiding van de onderzoeken van het Rekenhof naar de opmaak en de uitvoering van de begroting tijdens de voorgaande jaren, bleek dat de geraamde ontvangsten substantieel konden afwijken van de gerealiseerde.