Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023

algemene vergadering van 25 november 2022

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023 Krachtens artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van zijn informatieopdracht zijn commentaar en opmerkingen mee waartoe het onderzoek van de ontwerpen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2023 aanleiding geeft.