Impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid

Nederlandse kamer van 19 december 2017

Het Rekenhof heeft de impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid onderzocht. Het stelde vast dat de betrokken administraties deze complexe operatie op korte tijd vrij goed voorbereid en uitgevoerd hebben, zij het soms met vertraging. Het becijferde ook dat Vlaanderen door, onder meer, overschattingen in de ramingen van de inkomsten uit de personenbelasting, in 2018 ongeveer 1,0 miljard euro aan het federale niveau zal moeten terugstorten. Het Rekenhof identificeerde voorts een reeks knelpunten bij de overdracht van bevoegdheden en middelen aan Vlaanderen, zoals een minder kwalitatieve informatiedoorstroming van het federale naar het Vlaamse niveau, een beperkte overheveling van federaal personeel en een niet volledige aparte Vlaamse opvolging van de uitgaven die verband houden met de staatshervorming. Het Rekenhof merkte ten slotte op dat een aantal van deze uitgaven afweek van de ramingen die aan de basis lagen van de onderhandelingen over de staatshervorming.