Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid

algemene vergadering van 10 september 2014

Het Boek 2014 over de Sociale Zekerheid gaat nader in op de ontvangsten en uitgaven van de stelsels van sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging alsook op de verrichtingen van de zeventien Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Het bestaat uit vier delen. Deel I betreft de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid 2013. Het onderzoekt onder meer de uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de verschillende takken van de sociale zekerheid ter waarde van nagenoeg 1,2 miljard euro waartoe de regering bij de opmaak van de begroting 2013 heeft beslist. Deel II van het Boek gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ en op het financieel beheer van de OISZ. In deel III van het Boek komen verschillende thema’s van de sociale zekerheid aan bod en deel IV tot slot geeft een overzicht van de maatregelen of acties die al dan niet werden ondernomen naar aanleiding van aanbevelingen die het Rekenhof in zijn Boeken 2012 en 2013 over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.