Beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren

algemene vergadering van 2 mei 2013

In juni 2006 hervormde de Ministerraad het beleid inzake de controle op het ziekteverzuim in het federale openbaar ambt. Het was de bedoeling over betrouwbare cijfers te kunnen beschikken, de controles op te drijven en het ziekteverzuim te integreren in een HRM-beleid. In zijn verslag komt het Rekenhof tot het besluit dat het door de FOD Volksgezondheid (Medex) ingestelde controlesysteem aan de verwachtingen beantwoordt. De openbare werkgevers moeten zich echter beter organiseren om afwezigheden wegens ziekte tijdig te melden. Het ziekteverzuim wordt trouwens niet systematisch opgevolgd en omdat de controles slechts een beperkt rechtstreeks effect hebben, pleit het Rekenhof ook voor een periodieke herziening van de controlepercentages.