De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

algemene vergadering van 9 september 2015

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevat informatie over ondernemingen, met als doel de overheidsdiensten efficiënter te laten werken door het gebruik en hergebruik van de gegevens erin te bevorderen. In zijn verslag aan het federale parlement concludeert het Rekenhof dat de kwaliteit van de KBO echter niet volledig kan worden gewaarborgd door onder meer de soms stroeve regelgeving en complexe procedures en het nog niet optimaal gebruik van elektronische toepassingen. De ondernemingen laten soms zelf na tijdige en correcte informatie door te geven. Door die kwaliteitsproblemen en de beperkte bekendheid van de KBO en zijn toepassingen worden de doelstellingen niet volledig gerealiseerd.