Investeringssubsidies voor kerkgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria

Nederlandse kamer van 11 oktober 2017

Het Rekenhof onderzocht de subsidiëring van Vlaamse kerkgebouwen, centra voor vrijzinnigen en crematoria. De regelgeving is voor verbetering vatbaar. Het Agentschap Binnenlands Bestuur is goed georganiseerd, maar dient de kwaliteit van zijn controles te verbeteren. Door budgettekorten is een hardnekkige wachtlijst ontstaan.