Verrekeningen bij de afdeling Maritieme Toegang

Nederlandse kamer van 10 september 2013

Op een totaal van 36 aannemingen van werken heeft de afdeling Maritieme Toegang (AMT) 28,7 miljoen euro verrekeningen betaald, 17,4% van het inschrijvingsbedrag. Dat betekent dat de kostprijs van de werken gemiddeld met dat percentage is verhoogd. Naast een aantal aannemingen waar de verrekeningen gerechtvaardigd lijken, omdat ze bijv. te wijten waren aan onvoorzienbare omstandigheden, waren de verrekeningen in ongeveer twee derde van de onderzochte dossiers het gevolg van een gebrekkige voorbereiding van de aannemingen. De verwijlintresten bleven beperkt, wat wijst op een snelle afhandeling van de verrekeningen bij de AMT.