Verrekeningen bij het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Nederlandse kamer van 24 juni 2014

Op een totaal van 43 aannemingen van werken van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) waren er 7,1 miljoen euro verrekeningen in min en 7,1 miljoen euro verrekeningen in meer. Min en meer samengeteld maken de verrekeningen 39,9% van het inschrijvingsbedrag uit. Dat wijst op belangrijke wijzigingen van de aannemingen tijdens de uitvoering ervan, vooral in 2010 (53,4%). Omvangrijke verrekeningen zijn vaak het gevolg van een gebrekkige voorbereiding van de aannemingen. Bovendien joegen de lange doorlooptijden van sommige verrekeningen het bedrag aan verwijlinteresten de hoogte in.