Knelpuntberoepen

Nederlandse kamer van 7 november 2014

Het Rekenhof heeft het beleid van de Vlaamse overheid inzake knelpuntberoepen onderzocht. Een knelpuntberoep is een job waarvoor de vacatures moeilijk ingevuld geraken. Het Rekenhof ging na of de Vlaamse overheid over voldoende beleidsinformatie beschikt om dat beleid mee te onderbouwen. Gelijktijdig met deze audit voerde het Rekenhof ook een onderzoek uit over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waarover het in een apart verslag rapporteert.