Organisatie en werking van de fiscale opsporingsdiensten

algemene vergadering van 15 december 2015

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de organisatie en de werking van de fiscale opsporingsdiensten. Sinds 2015 groepeert het nieuwe Nationaal Centrum Opsporingen (NCO) de fiscale opsporingsdiensten. Het NCO kampt echter met een personeelstekort. De kwaliteit en het nut van het opsporingswerk zijn sterk verhoogd sinds de opsporingstaken centraal en gericht worden aangestuurd op basis van service level agreements. Indicatoren voor de kwaliteit van de opsporingstaken en het eindresultaat ervan ontbreken echter nog. De fiscale op-brengsten van de opsporingsacties blijven moeilijk meetbaar. Vooral de e-audits brengen fiscaal op.