Goederenvervoer over de weg - handhaving van de regelgeving

algemene vergadering van 18 februari 2015

Overtredingen van de regelgeving op het goederenvervoer over de weg leiden tot oneerlijke concurrentie, fraude en onveilig wegverkeer. Het Rekenhof onderzocht of de federale overheid deze regelgeving efficiënt handhaaft. De taken van de diverse bij de handhaving betrokken controlediensten worden gecoördineerd met behulp van actieplannen. De handhaving op zich kan echter efficiënter worden georganiseerd en uitgevoerd: de regelgeving is soms moeilijk te controleren, de handhaving is eenzijdig gericht op controle en sanctioneren, belangrijke informatie over de kenmerken en de omvang van de overtredingen alsook over de resultaten van de controles ontbreekt, de controles kunnen beter worden georganiseerd, onder meer door meer risicoanalyses en ICT-ondersteuning te gebruiken. Het Rekenhof stelt ook de effectiviteit in vraag van regularisaties en administratieve bestraffingen om systematische fraude te bestrijden.