Opvang van asielzoekers

algemene vergadering van 25 oktober 2017

In zijn verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers concludeert het Rekenhof dat het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil), samen met de partners, de instroom van asielzoekers beheerst. Asielzoekers verblijven gemiddeld te lang in collectieve centra. Er is onvoldoende informatie over de kostprijs en de kwaliteit van de opvang. De regelgeving staat nog niet op punt. Zo ontbreken nog een aantal uitvoeringsbesluiten, bv. op het vlak van de kwaliteitsnormen