Realisatie van missing links in de Vlaamse wegeninfrastructuur

Nederlandse kamer van 15 april 2020

Het Rekenhof onderzocht de stand van uitvoering van de 27 projecten waarmee de Vlaamse Regering tegen 2012 een aantal ontbrekende schakels in het hoofdwegennet wilde wegwerken. Het stelde vast dat op heden door vertragingen en blokkeringen nog maar een beperkt aantal projecten zijn gerealiseerd en dat de uitvoering van de resterende projecten maar op (zeer) lange termijn haalbaar is en een veelvoud zal kosten van wat is geraamd. Het identificeerde daarbij als belangrijkste oorzaken: een gebrek aan duidelijke prioriteiten, onrealistische planningen en kostenramingen, en beheersproblemen en -fouten.
De pdf van dit verslag wordt het beste samen geopend en gelezen met de pdf van de kaart met de betrokken missing-link-projecten !