Fusies in de Vlaamse overheid

Nederlandse kamer van 11 april 2017

Het Rekenhof onderzocht de fusies van overheidsentiteiten waarmee de Vlaamse Regering vanaf 2014 beter bestuur en efficiëntiewinsten wilde realiseren. Het stelde vast dat de al uitgevoerde fusies vrij probleemloos degelijk uitgewerkte veranderingstrajecten doorliepen, op een aantal vertragingen na. De Vlaamse Regering hield de fusieoperatie echter beperkt tot de departementen, strategische adviesraden en een aantal rechtspersonen. Zij liet zodoende kansen op een meer doorgedreven logische clustering liggen. Efficiëntiewinsten en besparingen ingevolge de al uitgevoerde fusies bleven vooralsnog beperkt. Ten slotte vermocht de fusieoperatie niet de knelpunten in de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijk beleid te remediëren.