Vlaams preventief gezondheidsbeleid – evaluatie van het uitvoeringslandschap

Nederlandse kamer van 16 februari 2016

Het Rekenhof onderzocht of de uitvoering van het Vlaams preventief gezondheidsbeleid goed is geconcipieerd en uitgewerkt, of de implementatie door de uitvoeringsorganisaties kwaliteitsvol gebeurt en in hoeverre er bijzondere aandacht is voor kansarmoede.