Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid

algemene vergadering van 4 september 2013

Het Boek 2013 over de Sociale Zekerheid gaat nader in op de ontvangsten en uitgaven van de stelsels van sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging alsook op de verrichtingen van de zeventien Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Het bestaat uit vier delen. Deel I betreft de budgettaire en financiële toestand van de sociale zekerheid 2012. Het onderzoekt onder meer de uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de verschillende takken van de sociale zekerheid ter waarde van nagenoeg 1 miljard euro waartoe de regering bij de opmaak van de begroting 2012 heeft beslist. Deel II van het Boek gaat in op de overlegging van de rekeningen door de OISZ en op de hervorming van de boekhouding van de OISZ. In Deel III van het Boek komen verschillende thema’s van de sociale zekerheid aan bod en Deel IV tot slot geeft een overzicht van de maatregelen of acties die al dan niet werden ondernomen naar aanleiding van aanbevelingen die het Rekenhof in zijn Boeken 2011 en 2012 over de Sociale Zekerheid had geformuleerd.