Verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015

algemene vergadering van 21 december 2016

In uitvoering van artikel 81ter van de bijzondere wet ter financiering van de gemeenschappen en gewesten, stelde het Rekenhof twee verslagen op: het verslag van het Rekenhof over de gewestelijke fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015 en het verslag van het Rekenhof over de vaststelling van de noemer van de autonomiefactor.