Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018

algemene vergadering van 23 mei 2018

Krachtens artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het kader van zijn informatieopdracht inzake begroting zijn commentaar en opmerkingen mee bij de ontwerpen van aanpassing van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018.