Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Vervolgonderzoek

Nederlandse kamer van 5 september 2013

De vernieuwingen in het stelsel voor kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs die in Nederland en Vlaanderen zijn ingevoerd, bieden de kans de aandacht meer te richten op de inhoudelijke aspecten van de onderwijskwaliteit en op het eindniveau van studenten. De visitatierapporten, waarin een opleiding beoordeeld wordt, zijn echter nog niet altijd naar behoren qua navolgbaarheid en onderbouwing van oordelen. Daarmee bestaat het risico dat slecht scorende aspecten van een opleiding onzichtbaar blijven. De accreditatie-organisatie NVAO kan wel gemakkelijker aanvullende informatie bekomen om kritischer te kunnen oordelen. De verschillen in kwaliteitsbewaking tussen Vlaanderen en Nederland worden echter groter. Dat stellen de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Belgische Rekenhof vast in het gezamenlijke onderzoeksrapport Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, gepubliceerd op 12 september 2013. Dit is een vervolg op soortgelijk gezamenlijk onderzoek uit 2008.