Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen

algemene vergadering van 31 oktober 2013

Het Rekenhof publiceert op zijn website de resultaten van een audit van het internecontrolesysteem dat door de Pensioendienst voor de Overheidssector werd ingevoerd om aan de begunstigden van een overheidspensioen het gewaarborgd minimumbedrag toe te kennen overeenkomstig de wetgeving. Het Rekenhof concludeert dat de controle hoofdzakelijk berust op het hiërarchisch toezicht en formuleert aanbevelingen om de vastgestelde zwakke punten te verhelpen.