Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde

algemene vergadering van 8 juni 2016

Steun verlenen aan de lokale zones om de openbare orde te handhaven is een kerntaak van de federale politie die steeds belangrijker wordt. Het Rekenhof onderzocht of de federale politie een professionele dienstverlener is bij de uitvoering van die kerntaak. Het concludeert dat de doelstellingen duidelijk en samenhangend zijn maar informatie over de realisatie ervan ontbreekt. De bestuurlijke directeurs-coördinatoren (dirco’s) beschikken over weinig middelen en bevoegdheden. De federale politie poogt de steun klantgericht aan te bieden maar in de praktijk moeten de zones tevreden zijn met wat kan worden geleverd. De federale politie beschikt niet over cijfers om verantwoording af te leggen over de geleverde steun.