Verslag aan het federale parlement: Taxatie volgens tekenen en indiciën

algemene vergadering van 26 oktober 2016

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof hoe de fiscus belastingplichtigen taxeert op basis van zgn. “tekenen en indiciën” van welstand die doen vermoeden dat de belastingaangifte niet correct is. De resultaten van de indiciaire controleacties zijn veeleer bescheiden. Het Rekenhof beveelt aan de resultaten en de opportuniteit van de jaarlijkse controleacties te evalueren en de informatiedoorstroming tussen de verschillende fiscale administraties te verbeteren