Uitvoering besparings- en begrotingsmaatregelen 2015

Nederlandse kamer van 25 oktober 2016

Bij zijn onderzoek van de Vlaamse begroting 2015 heeft het Rekenhof vastgesteld dat de 1,15 miljard euro besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering niet duidelijk terug te vinden zijn in de begrotingsstukken. Het heeft daarom aan de concretisering en realisatie van deze maatregelen een meer diepgaand onderzoek gewijd. Uit dit onderzoek blijkt dat: de Vlaamse overheid de besparingen 2015 ontoereikend geconcretiseerd en onvoldoende centraal of uniform heeft opgevolgd. Daardoor is ook de verantwoording over de uitvoering van de besparingsmaatregelen ontoereikend. De diverse administraties stellen de besparingen gehaald te hebben, aangezien ze kun kredieten in het automatische boekhoudsysteem niet konden overschrijden. Het Rekenhof plaatst daar kanttekeningen bij en beveelt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om een duidelijke verantwoording te vragen.