Werking van de Kansspelcommissie

algemene vergadering van 2 mei 2013

Op verzoek van het federale parlement onderzocht het Rekenhof de werking van de Kansspelcommissie. De Kansspelcommissie geeft vergunningen voor de organisatie van kansspelen, waakt over de naleving van de Kansspelwet en adviseert de regering over dit thema.